Babyology

Babyology

SNB разработи дизайн на лого и опаковки за нова марка, създадена специално за USA. Графичната идентичност е създадена специално да отговаря на изискванията и стандартите на пазара за, който е предназначен продукта.

Цялостно дизайна комуникира излъчването на бебешки продукт, чрез илюстрациите и шрифтовете, създадени специално за марката.

Client

Ficosota

Brand

Babyologie

Category

Non-food products