Crushings

Crushings

SNB създаде дизайни на модерна марка за снаксове, предназначена за тийнейджъри.

Клиент

Brand Lab

Марка

Crushings

Категория

Хранителни продукти